Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 9 (có đáp án)


Xem điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2013, Danh sách tỉnh có điểm tại đây

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 9 (có đáp án)

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp môn địa của các trường THPT và thầy cô giáo trên cả nước. Mời các bạn tham khảo !

 Xem Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 9 (có đáp án)   536839291364348999 small

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( 8 điểm )

Câu 1: ( 2 điểm )

Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động ở nước ta ?

Câu 2: (3 điểm) Dựa vào Atlat và kiến thức đã học, hãy:

a.Hãy trình bày tình hình khai thác và chế biến khoáng sản của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ?

b.Những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản của vùng ?

Câu 3: (3 điểm)

Dựa vào bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2002 VÀ NĂM 2005 ( đơn vị %)

Thành phần kinh tế

2002

2005

Nhà nước

40,2

33,9

Ngoài nhà nước

24,3

28,8

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

35,5

37,3

Tổng

100,0

100,0

1. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 2002 và năm 2005.

2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

II . PHẦN RIÊNG : ( 2,0 điểm ) Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu 4. a hoặc 4. b

Câu 4.a .Theo chương trình chuẩn ( 2 điểm )

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2006

Năm

1990

1995

2000

2006

Sản lượng điện ( tỉ kWh)

8,8

14,7

26,7

59,1

a.Nhận xét tình hình tăng trưởng sản lượng điện của nước ta giai đoạn 1990 – 2006.

b.Giải thích nguyên nhân của tình hình tăng trưởng trên?

Câu 4.b .Theo chương trình nâng cao ( 2 điểm )

Cho bảng số liệu sau :

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN NĂM 2005

Loại

Cả nước

Đồng bằng sông Cửu Long

Tổng sản lượng thuỷ sản ( tấn )

3465915

1845821

Sản lượng cá biển khai thác ( nghìn tấn )

1367,5

529,1

Sản lượng cá nuôi ( tấn )

971179

652262

Sản lượng tôm nuôi ( tấn )

327194

265716

a. Nhận xét về vai trò của Đồng bằng Sông Cửu Long trong việc sản xuất thuỷ sản ở nước ta?

b. Giải thích vì sao ngành thuỷ sản phát triển mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long ?

 

 

Câu 1: ( 2 điểm )

NỘI DUNG

ĐIỂM

Các phương hướng giải quyết việc làm

2,0

-Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng lãnh thổ, các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế.

0,5

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

0,25

- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ( nghề thủ công, tiều thủ công nghiệp , .. ), chú ý đến hoạt động các ngành dịch vụ.

0.5

- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài .

0,25

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các ngành nghề, nâng cao chất lương lao động.

0,25

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

0,25

 

Câu 2  Xem Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 9 (có đáp án)   icon sad 3 điểm)

NỘI DUNG

ĐIỂM
a. Trung Du và miền núi Bắc Bộ: là vùng giàu tài nguyên khoáng sản nhất nước ta, có cả khoáng sản năng lượng, kim loại và phi kim loại  

0,25

-Khu Đông Bắc :

+ Vùng than Quảng Ninh lớn nhất và chất lượng tốt nhất Đông Nam Á, sản lượng khai thác trên 10 triệu tấn /năm. Nguồn than khai thác được chủ yếu dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và xuất khẩu .

 

 

0,5

+ Mỏ kim loại: sắt ở Yên Bái, thiếc và bôxít ở Cao Bằng, chì – kẻm Chợ Điền

( Bắc Cạn ), đồng – vàng ( Lào Cai ), thiếc Tĩnh Túc ( Cao Bằng sản xuất khoảng 1000 tấn / năm ) .

 

0,5

+ Khoáng sản phi kim loại: apatít ( Lào Cai ), khai thác 600 nghìn tấn/ năm

0,5

-Khu Tây Bắc: đồng – Niken ( Sơn La ), đất hiếm ( Lai Châu ) .

0,25

2. Thuận lợi và khó khăn về khai thác tài nguyên khoáng sản của vùng

-Thuận lợi :

+ Trong vùng có một số loại khoáng sản quan trọng, trữ lượng lớn .

 

 

0,25

+ Trên một diện tích nhất định tập trung nhiều loai khoáng sản nên việc khai thác và chế biến khoáng sản trên quan điểm tổng hợp là một thế mạnh mà không phải vùng nào cũng có .  

 

0,25

-Khó khăn : đa số các quặng khoáng sản nằm sâu trong lòng đất, việc khai thác các mỏ đòi hỏi phải có các phương tiện hiện đại và chi phí cao .

0,5

Câu 3: ( 3 điểm)

NỘI DUNG

ĐIỂM

a). Vẽ biểu đồ.

-Vẽ 2 biểu đồ hình tròn, biểu đồ năm 2005 lớn hơn biểu đồ năm 2002

-Yêu cầu:

+Vẽ đẹp, đúng tỉ lệ và đầy đủ các yêu cầu, thẩm mỹ.

+Thiếu hoặc sai 1 trong các yếu tố: -0,25 điểm

+Thiếu tên biểu đồ: -0,5 điểm

 

 

1,5

b) Nhận xét: (1 điểm)

- Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các thành kinh tế năm 2002 và 2005 có sự thay đổi:

 

0,25

+Khu vực kinh tế nhà nước có tỉ trọng giảm (6,4 % ), tuy nhiên vẫn đóng vai trò chủ đạo trong công nghiệp  

0,25

+ Khu vực kinh tế ngoài nhà nước có tỉ trọng tăng 4,5% . 0,25
+ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng tăng 1,9 % 0,25
Giải thích: Sự thay đổi trên phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 0,5

 

Câu 4.a ( 2 điểm)

NỘI DUNG

 
a.Nhận xét tình hình tăng trưởng sản lượng điện giai đoạn 1990 – 2006. 1,0
-Sản lượng điện của nước ta từ năm 1990 – 2006 liện tục tăng ( dẫn chứng ) 0,5
-Sản lượng điện tăng nhanh nhất vào những năm 2000 – 2006 ( dẫn chứng ) 0,5
b. Giải thích nguyên nhân: 1,0
-Do nhu cầu sản xuất và sinh hoạt tăng cao 0,25
- Những năm gần đây đã xây dựng và đưa vào hoạt động các nhà máy thủy điện và nhiệt điện mới, làm tăng nhanh sản lượng điện.  

0,5

- Ngành điện lực được đầu tư trong và ngoài nước, chủ trương của nhà nước đưa ngành công nghiệp điện lực đi trước một bước.  

0,25

 

Câu 4.b: (2 điểm)

NỘI DUNG

ĐIỂM
a. Nhận xét: 1,0
-Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng nhất trong việc sản xuất thuỷ sản ở nước ta.  

0,25

-ĐBSCL chiếm 53,2% tổng sản lượng thuỷ sản, 38,7 % sản lượng cá biển khai thác, 67,2% sản lượng cá nuôi, 81,2% sản lượng tôm nuôi của cả nước.  

0,75

b. Giải thích: Đồng bằng sông Cửu Long có ngành thuỷ sản phát triển mạnh vì: 1,0
-Có nhiều thuận lợi về tự nhiên: vùng biển có hàng trăm bãi cá, bãi tôm, nhiều hải sản khác.  

0,25

-Mạng lưới sông ngòi dày, có gần nửa triệu ha diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản nước ngọt, nước lợ, …  

0,25

-Là vùng được chú trọng đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển ngành thuỷ sản. 0,25
-Thị trường xuất khẩu thuỷ sản mở rộng. 0,25

——–Hết ———-

Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!

diem thi tot nghiep thpt nam 2013

Gửi nhận xét của bạn: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 9 (có đáp án)

Copyright © 2013

Xem, tra cứu điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2013 nhanh nhất, chính xác nhất Việt Nam.


Chúng tôi có điểm thi 63 tỉnh thành phố:

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2013 các tỉnh miền Bắc: Bắc giang, Bắc kạn, Bắc ninh, Cao bằng, Điện biên, Hà giang, Hà nam, Hải dương, Hải phòng, Hòa bình, Hưng yên, Lai châu, Lào cai, Lạng sơn, Nam định, Ninh bình, Phú thọ, Quảng ninh, Sơn la, Thái bình, Thái nguyên, Tuyên quang, Vĩnh phúc, Yên bái

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2013 các tỉnh miền Trung: Đà nẵng, Bình định, Đăk lăk, Đăk nông, Gia lai, Hà tĩnh, Khánh hòa, Kon tum, Nghệ an, Phú yên, Quảng bình, Quảng nam, Quảng ngãi, Quảng trị, Thanh Hóa, Huế.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2013 các tỉnh miền Nam: An giang, Bà rịa vũng tàu, Bạc liêu, Bến tre, Bình dương, Bình phước, Bình thuận, Cà mau, Cần thơ, Đồng nai, Đồng tháp, Hậu giang, Kiên giang, Lâm đồng, Long an, Ninh thuận, Sóc trăng, Tây ninh, Tiền giang, Trà vinh, Vĩnh long.